Sustainability

we definately did not start as a sustainable company. But of course times change (FAST)! And we are happy to take our resposibiliy as much as we can and move together with the world towards a better future. Not only with the looks, and practicality of design but alos with helpiing other people, and being as environmental aware as we possibly can. Here you will find updates about our sustainable projects.

BALI school

tekst over het project. Hoe deze in de collectie komt, of we distrubuteur zijn of het merk hebben gecreeerd. Waarom dit zo een geweldig merk is en welke projecten voor welke merken / bedrjiven er zjin gemaakt gebruik makend van de producten van in dit geval FRAMA. Voor ieder merk moet er een korte tekst geschreven worden voor op deze pagina.